Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CacheAdminRequestTimeoutResultUnknown Field

The request timed out, but the result of the request is unknown.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminRequestTimeoutResultUnknown

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft