Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SetSink Method

Enables tracing for a cache client.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Declaratie
Public Shared Sub SetSink ( _
	traceSink As DataCacheTraceSink, _
	traceLevel As TraceLevel _
)
'Gebruik
Dim traceSink As DataCacheTraceSink
Dim traceLevel As TraceLevel

DataCacheClientLogManager.SetSink(traceSink, traceLevel)

Parameters

traceSink
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheTraceSink
The type of tracing. This can be set to DiagnosticSink or EtwSink.
traceLevel
Type: System.Diagnostics..::..TraceLevel
The TraceLevel trace level.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft