Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Version Property

The version of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long Version { get; }

Property Value

Type: System..::..Int64
A Int64 value that is greater than 0.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft