Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

OperationType Property

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public CacheOperationType OperationType { get; }

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft