Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.PeekBatch Method (Int32)

Peeks a batch of message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> PeekBatch(
	int messageCount
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32
The number of messages.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
A batch of messages peeked. Returns all properties and the message body.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft