Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionClient.PeekBatch Method (Int64, Int32)

Returns without removing the first messages in a batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> PeekBatch(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The starting point from which to browse a message.
messageCount
Type: System.Int32
The number of messages in a batch.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The collection of first messages in a batch.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft