Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

AssetCollection.Create Method (String, AssetCreationOptions)

Updated: June 25, 2013

Creates an asset that does not contain any files and AssetState is Initialized.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override function Create(
	assetName : String, 
	options : AssetCreationOptions
) : IAsset

Parameters

assetName
Type: System.String
The asset name.
options
Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.AssetCreationOptions
AnAssetCreationOptions value which will be associated with created asset.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IAsset
The IAsset, which is the created asset.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2014 Microsoft