Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.GetSubscriptions Method (String, String)

Retrieves an enumerable collection of all subscriptions in the service namespace with specified topic path and filter.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<SubscriptionDescription> GetSubscriptions(
	string topicPath,
	string filter
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.
filter
Type: System.String
The string used to filter the subscriptions to be retrieved.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<SubscriptionDescription>
An IEnumerable<T> object that represents the collection of all subscriptions in the service namespace or returns an empty collection if no subscription exists.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft