Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

IMobileServiceTable<T>.Skip Method

Updated: June 25, 2013

Creates a query by applying the specified skip clause.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)
IMobileServiceTableQuery<T> Skip(
	int count
)

Parameters

count
Type: System.Int32
The number to skip.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.IMobileServiceTableQuery<T>
A query against the table.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.