Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.CreateFromConnectionString Method (String, String)

Creates a new copy of QueueClient from connection string with specified path.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static QueueClient CreateFromConnectionString(
	string connectionString,
	string path
)

Parameters

connectionString
Type: System.String
The connection string used.
path
Type: System.String
The path.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft