Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

QueueClient.Create Method (String, ReceiveMode)

Creates a new copy of QueueClient with specified path and mode.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public static QueueClient Create(
	string path,
	ReceiveMode mode
)

Parameters

path
Type: System.String
The path.
mode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The mode.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.