Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Get Method (String)

Gets an object from the cache using the specified key.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public Object Get(
	string key
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the cache.

Return Value

Type: System..::..Object
The object that was cached by using the specified key. Null is returned if the key does not exist.
Weergeven:
© 2014 Microsoft