Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

BrokeredMessage.IXmlSerializable.WriteXml Method

Converts an object into its XML representation. This method is reserved for internal use and should not be used directly or indirectly (e.g. using a serializer or a formatter).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
void IXmlSerializable.WriteXml(
	XmlWriter writer
)

Parameters

writer
Type: System.Xml.XmlWriter
The XmlWriter stream to which the object is serialized.

Implements

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.