Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

QueueClient.OnBeginCreateReceiver Method (String, ReceiveMode, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

Executes the begin create receiver action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
protected abstract IAsyncResult OnBeginCreateReceiver(
	string subQueueName,
	ReceiveMode receiveMode,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

subQueueName
Type: System.String
Name of the sub-queue.
receiveMode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The message ReceiveMode receive mode.
timeout
Type: System.TimeSpan
The maximum time before this operation times out.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains information about the receive operation. This object is passed to the EndCreateReceiver(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous CreateReceiver().

This is a protected member of the abstract QueueClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.