Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudBlob.SetProperties Method ()

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Updates the blob's properties.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Gebruik
Dim instance As CloudBlob

instance.SetProperties

public void SetProperties ()

The SetProperties method writes the blob's writable property values to the service. The blob's writable properties are CacheControl, ContentEncoding, ContentLanguage, ContentMd5, and ContentType.

Note that setting these property values sets them on the blob reference only; you must call SetProperties or BeginSetProperties to write them to the service.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Weergeven:
© 2014 Microsoft