Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
0 van 8 hebben dit beoordeeld als nuttig - Dit onderwerp beoordelen

RoleEntryPoint Class

Provides methods to run code when a role instance is initialized, run, and stopped.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Gebruik

public abstract class RoleEntryPoint

Worker roles must extend the RoleEntryPoint class to add functionality to the role instances. Web roles can optionally extend the RoleEntryPoint class, or can use the ASP.NET lifecycle management methods to handle the start and stop sequences. For a VM role, Windows Services are used instead of the RoleEntryPoint class. For more information about how to create a Windows Service for a VM role, see How to Develop an Adapter for a VM Role in Windows Azure.

For more information about life cycle management, see Overview of Building an Application that Runs in a Hosted Service.


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RoleEntryPoint
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.