Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

MessagingFactory.CreateAsync Method (IEnumerable<String>, TokenProvider)

Asynchronously creates a new messaging factory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public static Task<MessagingFactory> CreateAsync(
	IEnumerable<string> addresses,
	TokenProvider tokenProvider
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
An enumeration of base addresses.
tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The token provider.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessagingFactory>
A task instance that represents the asynchronous create operation.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.