Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TokenProvider.CreateSimpleWebTokenProvider Method (String, TokenScope)

Creates a simple web token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSimpleWebTokenProvider(
	string token,
	TokenScope tokenScope
)

Parameters

token
Type: System.String
The string that represents the simple web token.
tokenScope
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenScope
The token scope associated with the provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The created simple web token provider.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft