Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.GetMessageSessionsAsync Method (DateTime)

Asynchronously retrieves all message sessions whose session state was updated since lastUpdatedTime.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<MessageSession>> GetMessageSessionsAsync(
	DateTime lastUpdatedTime
)

Parameters

lastUpdatedTime
Type: System.DateTime
The time the session was last updated.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<MessageSession>>
The asynchronous operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft