Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

SubscriptionClient.GetMessageSessionsAsync Method

Asynchronously gets a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public Task<IEnumerable<MessageSession>> GetMessageSessionsAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<MessageSession>>
A task instance that represents the asynchronous get message sessions operation.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.