Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

QueueClient.AcceptMessageSessionAsync Method (TimeSpan)

Asynchronously accepts a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction using the specified server wait time.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public Task<MessageSession> AcceptMessageSessionAsync(
	TimeSpan serverWaitTime
)

Parameters

serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span the server waits for processing messages before it times out.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessageSession>
The result of an asynchronous operation.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.