Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.AbandonAsync Method (Guid)

Asynchronously discards the message and relinquishes the message lock ownership.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task AbandonAsync(
	Guid lockToken
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance to abandon.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The discarded message.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft