Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

TokenProvider.CreateSamlTokenProvider Method (String, Uri, Int32, TokenScope)

Creates a SAML token provider with the specified SAML token, URI of the Security Token Service (STS), cache size and token scope.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public static TokenProvider CreateSamlTokenProvider(
	string samlToken,
	Uri stsUri,
	int cacheSize,
	TokenScope tokenScope
)

Parameters

samlToken
Type: System.String
The string that represents the SAML token.
stsUri
Type: System.Uri
The URI of the Security Token Service (STS).
cacheSize
Type: System.Int32
The size of the cache.
tokenScope
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenScope
The token scope associated with the provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The TokenProvider for returning SAML token.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.