Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling - Dit onderwerp beoordelen

SHQueryInfoKey function

Retrieves information about a specified registry key.

Syntax


LSTATUS SHQueryInfoKey(
  _In_       HKEY hkey,
  _Out_opt_  LPDWORD pcSubKeys,
  _Out_opt_  LPDWORD pcchMaxSubKeyLen,
  _Out_opt_  LPDWORD pcValues,
  _Out_opt_  LPDWORD pcchMaxValueNameLen
);

Parameters

hkey [in]

Type: HKEY

A handle to the currently open key, or any of the following predefined values.

HKEY_CLASSES_ROOT

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_CURRENT_USER

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKEY_PERFORMANCE_DATA

HKEY_USERS

pcSubKeys [out, optional]

Type: LPDWORD

The address of a DWORD that receives the number of subkeys under the specified key.

pcchMaxSubKeyLen [out, optional]

Type: LPDWORD

The address of a DWORD that receives the number of characters in the name of the subkey with the largest name.

pcValues [out, optional]

Type: LPDWORD

The address of a DWORD that receives the number of values under the specified key.

pcchMaxValueNameLen [out, optional]

Type: LPDWORD

The address of a DWORD that receives the number of characters in the name of the value with the largest name.

Return value

Type: LSTATUS

Returns ERROR_SUCCESS if successful, or a nonzero error code defined in Winerror.h otherwise. You can use the FormatMessage function with the FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM flag to retrieve a textual description of the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 2000 Professional, Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows 2000 Server [desktop apps only]

Header

Shlwapi.h

Library

Shlwapi.lib

DLL

Shlwapi.dll (version 4.71 or later)

Unicode and ANSI names

SHQueryInfoKeyW (Unicode) and SHQueryInfoKeyA (ANSI)

 

 

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.