VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueResultSegment Class

Updated: May 15, 2014

Represents a segment of CloudQueue results, with continuation information for pagination scenarios.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public sealed class QueueResultSegment

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.QueueResultSegment

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft