VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

RoleEnvironment.SimultaneousChanged Event

Updated: December 6, 2013

Occurs after a simultaneous change to the service configuration has been applied to the running instances of a role. A simultaneous change affects all role instances at the same time.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static event EventHandler<SimultaneousChangedEventArgs> SimultaneousChanged

The SimultaneousChanged event and the SimultaneousChanging event are used together to identify and manage simultaneous configuration changes to the service model. The SimultaneousChangedEventArgs object provides the changes that were made in the service configuration. The changes are of the type SimultaneousTopologyChange.

The following code example shows how to use the SimultaneousChangedEventArgs object to write out the list of simultaneous topology changes that were made to the role:


public override bool OnStart()
{
  RoleEnvironment.SimultaneousChanged += RoleEnvironmentSimultaneousChanged;
 
  return base.OnStart();
}

private void RoleEnvironmentSimultaneousChanged(object sender, 
  SimultaneousChangedEventArgs e)
{
  // Get the list of topology changes
  var topologyChanges = 
   e.Changes.OfType<SimultaneousTopologyChange>();
   
  foreach (var change in topologyChanges) 
  {
   var message = "Topology change: " + change.RoleName;
   Trace.WriteLine(message, "Information");
  }
}

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft