VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingFactorySettings.AmqpTransportSettings Property

Gets or set the transport settings for the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public AmqpTransportSettings AmqpTransportSettings { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Amqp.AmqpTransportSettings
The transport settings for the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft