VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageSender.OnBeginScheduleMessage Method

Raises an event when scheduling a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginScheduleMessage(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<BrokeredMessage> messages,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context of the tracking.
messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The message to schedule.
timeout
Type: System.TimeSpan
A client side timeout value for the operation. The operation should be aborted or cancelled if the duration exceeds this timeout.
callback
Type: System.AsyncCallback
A user callback to be invoked when the operation completes.
state
Type: System.Object
The state to be passed to the callback when the operation completes.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
The asynchronous result of the operation.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft