VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BrokeredMessage.Size Property

Gets the size of the message in bytes.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public long Size { get; }

Property Value

Type: System.Int64
The message size in bytes.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

To get an accurate value for the size of a BrokeredMessage, you should read the Size property after completing the Send/Receive operation on the BrokeredMessage.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft