VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BrokeredMessage::MessageId Property

Gets or sets the identifier of the message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public:
property String^ MessageId {
	String^ get ();
	void set (String^ value);
}

Property Value

Type: System::String
The identifier of the message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

ArgumentException

Thrown if the message identifier is null or exceeds 128 characters in length.

The identifier of the message can be of any value set by the users.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft