VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BrokeredMessage.DeliveryCount Property

Gets the number of deliveries.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int DeliveryCount { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Int32
The number of deliveries.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown if the message has not been delivered by ServiceBus.

This property indicates how many receive operations that are not completed have occurred for this message.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2014 Microsoft