VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Append Method (String, String, String)

Concatenates a string to a string object stored in the cache in the specified region.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public void Append(
	string key,
	string value,
	string region
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The key of the object stored in the cache. The object must be a string.
value
Type: System..::..String
The string to concatenate to the stored object.
region
Type: System..::..String
The user-defined region in which the object is stored.

If the key does not exist, this method throws a DataCacheException with the ErrorCode property set to KeyDoesNotExist.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft