VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Prepend Method (String, String, String)

Prepends a string to a string object stored in the cache in the specified region.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

'Declaratie
Public Sub Prepend ( _
	key As String, _
	value As String, _
	region As String _
)
'Gebruik
Dim instance As DataCache
Dim key As String
Dim value As String
Dim region As String

instance.Prepend(key, value, region)

Parameters

key
Type: System..::..String
The key of the object stored in the cache. The object must be a string.
value
Type: System..::..String
The string to prepend to the stored object.
region
Type: System..::..String
The user-defined region in which the object is stored.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft