EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DirectXMath

Purpose

The DirectXMath API provides SIMD-friendly C++ types and functions for common linear algebra and graphics math operations common to DirectX applications. The library provides optimized versions for Windows 32-bit (x86), Windows 64-bit (x64), and Windows RT through SSE2 and ARM-NEON intrinsics support in the Visual Studio compiler.

In this section

TopicDescription

DirectXMath Programming Guide

DirectXMath provides a math solution optimized for Windows.

DirectXMath Programming Reference

This section contains reference material for the DirectXMath Library.

 

Developer audience

The DirectXMath library is designed for C++ developers working on games and DirectX graphics in Windows Store apps and traditional desktop apps for Windows 8 and later.

 

 

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.