Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
0 av 1 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

Visual.VisualEdgeMode Property

Gets or sets the edge mode of the Visual as an EdgeMode value.

Namespace:  System.Windows.Media
Assembly:  PresentationCore (in PresentationCore.dll)
protected internal EdgeMode VisualEdgeMode { get; protected set; }

Property Value

Type: System.Windows.Media.EdgeMode
The EdgeMode value of the visual.

.NET Framework

Supported in: 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

Windows 7, Windows Vista SP1 or later, Windows XP SP3, Windows Server 2008 (Server Core not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core supported with SP1 or later), Windows Server 2003 SP2

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.