Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CommunicationObject.Closed Event

Occurs when a communication object transitions into the closed state.

Namespace:  System.ServiceModel.Channels
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public event EventHandler Closed

Implements

ICommunicationObject.Closed

The Closed event is raised by the OnClosing method which is called by the Close and EndClose methods.

Silverlight

Supported in: 5, 4, 3

Silverlight for Windows Phone

Supported in: Windows Phone OS 7.1, Windows Phone OS 7.0

XNA Framework

Supported in: Windows Phone OS 7.0

For a list of the operating systems and browsers that are supported by Silverlight, see Supported Operating Systems and Browsers.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft