Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TableServiceExtensionMethods Methods

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

 NameDescription
public methodstaticAsTableServiceQueryConverts a query of type DataServiceQuery to a CloudTableQuery object that handles continuation tokens and retries failed calls to the Table service.

Vis:
© 2014 Microsoft