Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudBlobContainer.CreateIfNotExist Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

NameDescription
CloudBlobContainer.CreateIfNotExist ()Creates the container if it does not already exist.
CloudBlobContainer.CreateIfNotExist (BlobRequestOptions)Creates the container if it does not already exist, using a conditional request based on the BlobRequestOptions that you specify.

Vis:
© 2014 Microsoft