Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BlobErrorCodeStrings.InvalidBlockId Field

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Error code that may be returned when a block ID is invalid.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Bruk

public const string InvalidBlockId

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vis:
© 2014 Microsoft