Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol Namespace

Updated: September 24, 2012

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Classes in this namespace provide a wrapper for the REST protocol for the Windows Azure Table service.
ClassDescription
TableConstantsA set of constants used in operations against the Table service.
TableErrorCodeStringsProvides error code strings that are specific to the Windows Azure Table service.
TableHttpWebRequestFactoryProvides a set of methods for constructing requests for table operations.
TableHttpWebResponseParsers 
TableRequest 

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.