Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol Namespace

Updated: May 15, 2014

Class Description
TableConstants A set of constants used in operations against the Table service.
TableErrorCodeStrings Provides error code strings that are specific to the Windows Azure Table service.
TableHttpWebRequestFactory A factory class for constructing a web request to manage tables in the Table service.
TableHttpWebResponseParsers Provides a set of methods for parsing a response stream from the Table service.
TableRequest Provides a set of helper methods for constructing a request against the Table service.

Vis:
© 2014 Microsoft