Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

TableServiceEntity Class

Updated: September 21, 2012

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Represents an entity in the Windows Azure Table service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.DataServices
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)
'Bruk
Dim instance As TableServiceEntity

[DataServiceKeyAttribute(System.String[])] 
public abstract class TableServiceEntity
System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.DataServices.TableServiceEntity
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.