Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

CloudTable Methods

Updated: September 26, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodBeginCreateOverloaded. Begins an asynchronous operation to create a table.
public methodBeginCreateIfNotExistsOverloaded. Begins an asynchronous operation to create a table if it does not already exist.
public methodBeginDeleteOverloaded. Begins an asynchronous operation to delete a table.
public methodBeginDeleteIfExistsOverloaded. Begins an asynchronous operation to delete the tables if it exists.
public methodBeginExecuteOverloaded. Begins an asynchronous table operation.
public methodBeginExecuteBatchOverloaded. Begins an asynchronous operation to execute a batch of operations on a table.
public methodBeginExecuteQuerySegmentedOverloaded. Begins an asynchronous operation to query a table in segmented mode.
public methodBeginExistsOverloaded. Begins an asynchronous operation to determine whether a table exists.
public methodBeginGetPermissionsOverloaded. Begins an asynchronous request to get the permissions settings for the table.
public methodBeginSetPermissionsOverloaded. Begins an asynchronous request to set permissions for the table.
public methodCreateCreates a table.
public methodCreateAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to create a table.
public methodCreateIfNotExistsCreates the table if it does not already exist.
public methodCreateIfNotExistsAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to create a table if it does not already exist.
public methodCreateQueryA factory method that creates a query that can be modified using LINQ. The query may be subsequently executed using one of the execution methods available for CloudTable, such as ExecuteQuery(TableQuery,TableRequestOptions,OperationContext), ExecuteQuerySegmented(TableQuery,TableContinuationToken,TableRequestOptions,OperationContext), or ExecuteQuerySegmentedAsync(TableQuery,TableContinuationToken).
public methodDeleteDeletes a table.
public methodDeleteAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to delete a table.
public methodDeleteIfExistsDeletes the table if it exists.
public methodDeleteIfExistsAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to delete the table if it exists.
public methodEndCreateEnds an asynchronous operation to create a table.
public methodEndCreateIfNotExistsEnds an asynchronous operation to determine whether a table exists.
public methodEndDeleteEnds an asynchronous operation to delete a table.
public methodEndDeleteIfExistsEnds an asynchronous operation to delete the tables if it exists.
public methodEndExecuteEnds an asynchronous table operation.
public methodEndExecuteBatchEnds an asynchronous batch of operations on a table.
public methodEndExecuteQuerySegmentedOverloaded. Ends an asynchronous segmented query operation.
public methodEndExistsEnds an asynchronous operation to determine whether a table exists.
public methodEndGetPermissionsReturns the asynchronous result of the request to get the permissions settings for the table.
public methodEndSetPermissionsReturns the asynchronous result of the request to get the permissions settings for the table.
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodExecuteExecutes the operation on a table, using the specified TableRequestOptions and OperationContext.
public methodExecuteAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous table operation.
public methodExecuteBatchExecutes a batch operation on a table as an atomic operation, using the specified TableRequestOptions and OperationContext.
public methodExecuteBatchAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to execute a batch of operations on a table.
public methodExecuteQueryOverloaded. Executes a query on a table.
public methodExecuteQuerySegmentedOverloaded. Executes a query on a table in segmented mode.
public methodExecuteQuerySegmentedAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to query a table in segmented mode.
public methodExistsChecks whether the table exists.
public methodExistsAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous operation to determine whether a table exists.
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetPermissionsGets the permissions settings for the table.
public methodGetPermissionsAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous request to get the permissions settings for the table.
public methodGetSharedAccessSignatureReturns a shared access signature for the table.
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodSetPermissionsSets the permissions settings for the table.
public methodSetPermissionsAsyncOverloaded. Returns a task that performs an asynchronous request to set permissions for the table.
public methodToStringOverridden. Returns the name of the table.
 NameDescription
protected methodFinalize  (Inherited from Object)
protected methodMemberwiseClone  (Inherited from Object)

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.