Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BlobRequest Class

Updated: May 15, 2014

Provides a set of helper methods for constructing a request against the Blob service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static class BlobRequest

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.Protocol.BlobRequest

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Vis:
© 2014 Microsoft