Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ICloudBlob Interface

Updated: May 15, 2014

An interface required for Windows Azure blob types. The CloudBlockBlob and CloudPageBlob classes implement the ICloudBlob interface.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public interface ICloudBlob : IListBlobItem

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vis:
© 2014 Microsoft