Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

CloudBlockBlob.BeginPutBlockList Method

Updated: October 23, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 2.1. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Begins an asynchronous operation to upload a list of blocks to a new or existing blob.
NameDescription
CloudBlockBlob.BeginPutBlockList (IEnumerable, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)Begins an asynchronous operation to upload a list of blocks to a new or existing blob.
CloudBlockBlob.BeginPutBlockList (IEnumerable, AsyncCallback, Object)Begins an asynchronous operation to upload a list of blocks to a new or existing blob.

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.