Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

StorageCredentials Class

Updated: May 15, 2014

Represents a set of credentials used to authenticate access to a Windows Azure storage account.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public sealed class StorageCredentials

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth.StorageCredentials

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vis:
© 2014 Microsoft