Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

WindowsAzureHostingPermissionAttribute Class

Updated: October 26, 2012

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

[SerializableAttribute] 
[AttributeUsageAttribute(AttributeTargets.Assembly|AttributeTargets.Class|AttributeTargets.Struct|AttributeTargets.Constructor|AttributeTargets.Method, AllowMultiple=true, Inherited=false)] 
public sealed class WindowsAzureHostingPermissionAttribute : CodeAccessSecurityAttribute

System.Object
   System.Attribute
     System.Security.Permissions.SecurityAttribute
       System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttribute
        Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.WindowsAzureHostingPermissionAttribute

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft