Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.BulkIngest Namespace

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

ClassDescription
BulkIngestMediaContext Provides the ability to generate manifest files that describe Microsoft.Cloud.Media constructs.


Build Date:

2012-06-07
Vis:
© 2014 Microsoft