Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

RoleInstanceDiagnosticManager Methods

Updated: November 15, 2013

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodBeginOnDemandTransferOverloaded.  
public methodCancelOnDemandTransfersCancel all on-demand transfers that are currently in progress, returning the request ID for each transfer.
public methodEndOnDemandTransferStops an on-demand transfer based on its request ID.
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodGetActiveTransfersReturns the set of active transfers, with associated transfer information.
public methodGetCurrentConfigurationGets the current diagnostic monitor configuration for a role instance.
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodSetCurrentConfigurationSets the configuration for the diagnostic monitor.
public methodToString  (Inherited from Object)
  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.