Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

OnDemandTransferOptions Members

Updated: October 24, 2011

Specifies options for an on-demand transfer.

The following tables list the members exposed by the OnDemandTransferOptions type.

  Name Description
public property From Gets or sets the start of the time window for which event data is to be transferred.
public property LogLevelFilter Gets or sets the filter level for event data that has been logged with level information.
public property NotificationQueueName Gets or sets the name of the queue where transfer completion notification can optionally be sent.
public property To Gets or sets the end of the time window for which event data is to be transferred.
Top

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodToString  (Inherited from Object)
Top

  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft